BREED


                                                          Kennel Skogsfugljegeren

                        

Velkommen til Kennel Skogsfugljegerens oppdretterside. Oppdrettet sine etiske og moralske prinsipper ligger til grunn for fremtidens Gordonsettere i samarbeid med Norsk Gordonsetters Klubs avlsstrategi og NKK´s retningslinjer.